Monday, December 22, 2014

ΤΟ ΓΕΛΟΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΡΑΤΟΣ...


Με το διεφάνησαν ορατά στον ορίζοντα οι πιθανότητες πρόωρης προσφυγής στις κάλπες λόγω αδυναμίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, η Βουλή των Ελλήνων δεν προλαβαίνει να περνάει, ουσιαστικά χωρίς καμμία απολύτως συζήτηση (όπως προβλέπει ο άγραφος νόμος κάθε πολιτισμένου δημοκρατικού κράτους) μία σειρά από τροπολογίες και ρυθμίσεις, προσκολλημένα σε διάφορα άσχετα νομοσχέδια. 
Προ ολίγου πληροφορηθήκαμε από το Υπουργείο Οικονομικών ότι σειρά ρυθμίσεων θεμάτων του υπουργείου περιλαμβάνουν δύο υπουργικές τροπολογίες που κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για το Παρατηρητήριο Άνοιας.
Το νομοσχέδιο ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή. Και σύμφωνα με την έγκυρη Ναυτεμπορική, στις εν λόγω τροπολογίες υπάρχουν ρυθμίσεις για: 
 • την απόσυρση αυτοκινήτων
 • τη μετάθεση έναρξης του Περιουσιολογίου
 • τη μετάθεση μέχρι 30 Δεκεμβρίου των τροποποιητικών δηλώσεων ακινήτων Ε9 για το 2014
 • την παραγραφή φορολογικών αδικημάτων
 • τη φορολόγηση από μεταβίβαση τίτλων
 • την αναστολή του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακινήτων
 • τον τρόπο φορολόγησης τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
 • την ΕΑΒ
 • τον Οργανισμό του Υπουργείου Οικονομικών
 • το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
 • την Τράπεζα της Ελλάδος.
Εάν απορείτε τώρα τι σχέση μπορεί να έχει το Παρατηρητήριο της Άνοιας με την παραγραφή φορολογικών αδικημάτων, την αναστολή του φόρου υπεραξίας αό μεταβίβαση ακινήτων και τον τρόπο φορολόγησης τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ρωτήστε εκείνους που συντάσσουν αυτές τις ρυθμίσεις πάσχοντες, χρόνια τώρα, από επιλεκτική πολιτική άνοια...

Κάτω από το ίδιο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, περνάει και το Υπουργείο Παιδείας κάμποσες δικές του διατάξεις νόμου. Να και το σχετικό Δελτίο Τύπου, μνημείο και αυτό στην προχειρότητα του σύγχρονου (;) ελληνικού κράτους.

Η πλάκα δε, είναι ότι όταν τα αναφέρεις αυτά σε υποτιθέμενους σχετικούς με το θέμα, θα σου πουν ότι δεν υπάρχει τίποτα "μη νόμιμο", αγνοώντας ότι οι συνεδριάσεις στη Βουλή για την ψήφιση τέτοιων διατάξεων γίνεται υπό καθεστώς "επείγοντος", και με διάλογο ανύπαρκτο. Ολοι ξέρουμε δε ότι σε τέτοιο κλίμα ευδοκιμούν πάντα οι ρυθμίσεις και τροποποιήσεις που συνηθίσαμε να ονομάζουμε "φωτογραφικές", από τις οποίες ως γνωστόν επωφελούνται όσο είναι "μέσα στα πράγματα" και μπορούν να τα επηρρεάζουν.


Στο σχέδιο νόμου «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας», που συζητείται και ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, προστέθηκαν από το Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οι εξής διατάξεις νόμου:

1.Σε ότι αφορά τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών, δεν λαμβάνεται υπόψη μεταξύ υποψηφίων ο χρόνος κτήσης του πτυχίου, εφόσον η κτήση του συνέβη την ίδια εξεταστική περίοδο. Ειδικότερα γι’ αυτούς που πήραν το πτυχίο στην ίδια εξεταστική περίοδο για την σειρά κατάταξης λαμβάνονται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου, η βαθμολογία στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και τέλος ο χρόνος κτήσης του πτυχίου.
2.Για τους υποψήφιους αναπληρωτές και ωρομίσθιους καθηγητές, δεν λαμβάνεται υπόψη μεταξύ των υποψηφίων ο χρόνος κτήσης του πτυχίου, εφόσον η κτήση του συνέβη στην ίδια εξεταστική περίοδο. Η σειρά κατάταξής τους καθορίζεται από την βαθμολογία του πτυχίου και σε περίπτωση ισοβαθμίας θα λαμβάνεται υπόψη  ο χρόνος λήψης του πτυχίου.
3.Για τους τακτικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι ένστολων, θρησκευτικών λειτουργούν (ιερών και διακόνων της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδας, που υπηρετούν ως διδάσκαλοι και καθηγητές ), επιτρέπονται να αποσπώνται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα και αν δεν υπάρχει  σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου  τομέα στην περιοχή όπου υπηρετεί ο σύζυγος τους.»
Όλα τα προαναφερθέντα ισχύουν και όταν ο εκπαιδευτικός έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
4.Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, μετά το πέρας του χειμερινού εξαμήνου κάθε φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκε σε προηγούμενα εξάμηνα. 
5.Ιδρύονται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα προγράμματα σπουδών, στα οποία η διδασκαλία θα γίνεται σε ξένη γλώσσα και στα τμήματα αυτά θα εισάγονται αποκλειστικά αλλοδαποί φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι απόφοιτοι ελληνικού λυκείου. Οι φοιτητές που θα επιλέγονται θα συμμετέχουν οικονομικά στην κάλυψη των δαπανών. 
6.Ειδικότερα ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο  Κρήτης και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου τμήματα πρώτου κύκλου τουριστικών και ναυτιλιακών σπουδών και η διδασκαλία θα γίνεται στα Αγγλικά, ενώ ομοίως ιδρύεται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης τμήματα πρώτου κύκλου ελληνικών σπουδών.
7.Οι φοιτητές μπορούν να αιτηθούν μετεγγραφής  μεταξύ αντίστοιχων Τμημάτων ή Σχολών του ίδιου ΑΕΙ που εδρεύουν σε διαφορετικές πόλεις, εφόσον εισήχθησαν κατά την εξεταστική του Ιουνίου και κατέθεσαν αίτηση μεταφοράς θέσης το χρονικό διάστημα 9 έως 17 Οκτωβρίου 2014 (παράδειγμα το ΤΕΦΑΑ Σερρών με τη Θεσσαλονίκη).
8.Επιτρέπεται η μετεγγραφή σε φοιτητές, επιτυχόντες των εξετάσεων, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών με αναπηρία 67% και πάνω , που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό αναπηρίας από το ΚΕΠΑ.
9.Η σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη καθορίζεται με την απόφαση ορισμού των αναπληρωτών Πρύτανεων, αν ο Πρύτανης απουσιάζει, κωλύεται, ή ακυρωθεί η εκλογή του ή λείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο».   

No comments:

Post a Comment

Τα δύσκολα...

  Βαρύς χειμώνας έρχεται, προβλέπουν μετεωρολόγοι (ακραία καιρικά φαινόμενα), οικονομολόγοι (κύμα ακρίβειας παντού) και επιδημιολόγοι (τις μ...